კონტაქტი

თქვენი შენიშვნები და მოსაზრებები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. მოგვწერეთ ქვემოთ მოცემული ფორმის საშუალებით.

რედაქცია

მისამართი: თბილისი, ჭოველიძის ქ. 6
(+995) 591 300 991
Email: info@cryptoworld.ge

მარკეტინგი

მარკეტინგის განყოფილება
(+995) 591 212 212