ტოკენიზებული უძრავი ქონების ბაზარი სულ უფრო პოპულარული ხდება

0
537

ტოკენიზებული უძრავი ქონების ბაზარი 237 მილიონიანი აქტივით იზრდება.

გლობალურად აკრედიტირებულ ინვესტორებს ახლა შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა რამდენიმე სხვადასხვა შეთავაზებაში, მათ შორის, როგორც ინდივიდუალური აქტივებით, ასევე ქონების დივერსიფიცირებული პორტფელებით.

ყველა ქონება შემოსავლის მომტანია და მათ შორის არის სამედიცინო დაწესებულებები, საცხოვრებელი კორპუსები და სამრეწველო შენობები.

ახალი პლატფორმა საშუალებას მისცემს ინვესტორებს შევიდნენ კომერციული უძრავი ქონების ბაზარზე 5000 აშშ დოლარის მინიმალური ინვესტიციით.

ამჟამად ყველა პოტენციური ინვესტორი უნდა იყოს აკრედიტირებული ან კვალიფიციური ფიზიკური პირი, რომელიც შეესაბამება აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისიის რეგულაციებს.

ამასთან, ეს შეიძლება შეიცვალოს მომავალში, რადგან საბოლოოდ საქმე კლიენტს შეეხება.

თუმცა მარეგულირებელი საშუალებას აძლევს ინვესტორებს გააკეთონ არააკრედიტირებული ინვესიციები, მაგრამ შეთავაზების შემდეგ განმცხადებელი მომდევნო 12 თვის განმავობაში ახალ განაცხადს ვეღარ გააკეთებს.

ამასთანავე, აღსანიშნავია რომ, სესხის ღირებულების თანაფარდობა დამოკიდებულია ქონებაზე.

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარი