თეთრი სახლის OSTP-ის დეპარტამენტი CBDC-ის დიზაინს აანალიზებს

0
609

პრეზიდენტის, ჯო ბაიდენის მითითებით, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების პოლიტიკის ოფისმა (OSTP) წარადგინა ანგარიში, რომელიც აანალიზებდა 18 ცენტრალური ბანკის ციფრული ვალუტის (CBDC) სისტემის დიზაინის არჩევანს აშშ-ში შესაძლო დანერგვისთვის.

18 CBDC დიზაინის ტექნიკური ანალიზი ექვს კატეგორიას მოიცავს. ესენია: მონაწილეები, მმართველობა, უსაფრთხოება, ტრანზაქციები, მონაცემები და კორექტირება. OSTP-ი ითვალისწინებს ტექნიკურ სირთულეებს და პრაქტიკულ შეზღუდვებს ცენტრალური ბანკის მიერ მართული უნებართვო სისტემის აშენების მცდელობისას და დასძენს:

„შესაძლებელია, რომ ტექნოლოგია, რომელიც ეფუძნება უნებართვო მიდგომას, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება დროთა განმავლობაში, რამაც შესაძლოა უფრო შესაფერისი გახადოს CBDC-ის სისტემაში გამოყენება”.

თუმცა, ანალიზი ვარაუდობს, რომ არსებობს ცენტრალური ორგანო და ნებადართული CBDC სისტემა, რომელიც ეხმარება პოლიტიკის შემქმნელებს გადაწყვიტონ აშშ-ს იდეალური CBDC სისტემა.

აღსანიშნავია, რომ მოხსენებაში გაანალიზებულია სხვადასხვა ფაქტორი, რომელიც, თავის მხრივ, დაკავშირებულია ნებართვის მინიჭებასთან, წვდომის დონესთან, პირადობის კონფიდენციალურობასთან და ა.შ.

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარი